July 03, 2020
WWW.HOOGBOUW.COM
bevat de 65 hoogste bouwwerken van Nederland!

VOER UW EIGEN TREFWOORD IN OM TE ZOEKEN OP DEZE SITE

ZOEK HOOGBOUW PER GEMEENTE IN NEDERLAND

WAT IS HET HOOGSTE BOUWWERK VAN NEDERLAND?

HET MEEST COMPLETE ARTIKEL MET HET DEFINITIEVE ANTWOORD OP DE VRAAG: WAT IS HET HOOGSTE BOUWWERK VAN NEDERLAND?

Wie over de A12 vanuit Den Haag richting Utrecht rijdt kan ter hoogte van IJsselstein een opmerkelijk schouwspel ontwaren. Aan de rechterkant doemt op een kilometer of 5 van de snelweg een reusachtige toren op. Het is de Gerbrandytoren, een zendmast bestaande uit een betonnen kern van 100 meter hoogte. Daarop is een stalen buis van 259,60 meter hoogste gemonteerd. Die stalen buis is door middel van kabels aan op de grond gelegen gewichten bevestigd. Tot slot is op de top een antenne geplaatst. In totaal steekt de Gerbrandytoren hiermee 366,80 meter boven het maaiveld van IJsselstein. Hiermee is de Gerbrandytoren het onbetwiste ‘hoogste bouwwerk’ van Nederland.

Gebrandytoren IJsselstein - Hoogste bouwwerk van Nederland

In Nederland bestaan diverse bouwwerken/plaatsen waarvan wordt beweerd dat zij het hoogste punt, de hoogste toren, het hoogste gebouw, het hoogste bouwwerk, enzovoort, van Nederland zouden vormen. Sommige van die claims zijn correct. Want in de bouwkundige discipline wordt bijvoorbeeld een verschil onderkend tussen een ‘gebouw’ en een ‘bouwwerk’. Omdat die twee begrippen een verschillende betekenis hebben, is het mogelijk dat het ‘hoogste gebouw’ en het ‘hoogste bouwwerk’ twee verschillende constructies zijn. Ook de wijze waarop deze zaken worden gemeten (bijvoorbeeld tot en met het dak of tot en met een daarop geplaatste antenne) is bepalend voor de vraag wat bijvoorbeeld het ‘hoogste gebouw’ of ‘hoogste bouwwerk’ is.

Zie voor een nadere uitleg de pagina met hoogbouw definities. Daarin staat vermeld wat op www.hoogbouw.com precies wordt verstaan onder bijvoorbeeld een ‘gebouw’ en een ‘bouwwerk’ en wordt aangegeven welke meetmethodiek op deze site wordt gehanteerd.

Concreet wordt vaak beweerd dat de Euromast de ‘hoogste toren’ of ‘het hoogste gebouw’ van Nederland is. Deze claim is onjuist.

Ten eerste is de Euromast volgens de traditionele begrippen uit de bouwkundige discipline geen ‘gebouw’ maar wel een ‘bouwwerk’. Het bouwwerk in Nederland dat wel in bouwkundige zin aan de eisen van een ‘gebouw’ voldoet en hoger is dan alle andere gebouwen in Nederland, is de Maastoren te Rotterdam.

Ten tweede zijn er in Nederland talloze bouwwerken veel hoger dan de Euromast. De Euromast is zelfs niet het ‘hoogste vrijstaande bouwwerk’ van Nederland, zoals vaak wordt beweerd. Diverse ‘vrijstaande’ bouwwerken in Nederland zijn hoger dan de Euromast. De ‘hoogste vrijstaande bouwwerken’ van Nederland zijn sinds 1974 de 2 schoorstenen van Shell in Rotterdam Pernis. Deze schoorstenen zijn allebei 213,00 meter hoog.

Ook wordt te makkelijk beweerd dat het Drielandenpunt op de Vaalserberg (+322,70 meter NAP) het ‘hoogste punt’ van Nederland is. De Gerbrandytoren in IJsselstein (+366,80 meter ten opzichte van het maaiveld) ligt in het postcode-gebied 3401 RS met een gemiddelde hoogte van +0,7 meter NAP. De top van de Gerbrandytoren ligt daarmee op een absolute hoogte van +367,50 meter NAP en is dus 44,80 meter hoger dan de top van de Vaalserberg.

Op de Vaalserberg staan echter ook bouwwerken en bomen. Alleen indien daar een object tussen zit waarvan de top boven +367,50 meter NAP uitsteekt, dan mag de Vaalserberg zich het ‘hoogste punt’ van Nederland noemen. Indien dat een boom is, dan is de Vaalserberg zowel het ‘hoogste punt’ als het ‘hoogste natuurlijke punt’ van Nederland. Indien dat een bouwwerk is, dan vormt de Vaalserberg zelf alleen het ‘hoogste natuurlijke punt’ en de top van het bewuste bouwwerk het ‘hoogste punt’ van Nederland. Zonder een dergelijk object is de Vaalserberg alleen maar het ‘hoogste natuurlijke punt’ van Nederland.

Direct naast het Drielandenpunt staat overigens de ‘Boudewijntoren’ (50,00 meter, uitzichttoren), maar de naam van dit bouwwerk verraadt al dat het op Belgisch grondgebied staat.

Met enkele in 2010 door te voeren staatkundige wijzigingen op de Nederlandse Antillen verplaatst de discussie over het ‘hoogste punt’ van Nederland zich naar het Caribisch gebied. Vanaf 10 oktober 2010 worden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Nederlandse gemeentes. Dat betekent dat Mount Scenery op Saba (+877 meter hoogte boven lokaal zeeniveau) het hoogste punt van Nederland is. Er is geen andere plek in Nederland waar een hoog natuurlijk punt tezamen met een daarop gepositioneerd object nog hoger reikt. Mount Scenery is daardoor met ingang van 10 oktober 2010 zowel het ‘hoogste punt’ als het ‘hoogste natuurlijke punt’ van Nederland.

Onderstaand een samenvattende tabel met alle ‘hoogste’ objecten van Nederland met ingang van 10 oktober 2010.

Hoogste punt van Nederland Mount Scenery Saba 877 meter boven lokaal zeeniveau
Hoogste natuurlijke punt van Nederland Mount Scenery Saba 877 meter boven lokaal zeeniveau
Hoogste bouwwerk van Nederland Gerbrandytoren IJsselstein 366,80 meter boven maaiveld
Hoogste vrijstaande bouwwerk van Nederland Shell schoorstenen Pernis 213 meter boven maaiveld
Hoogste gebouw van Nederland Maastoren Rotterdam 182,50 Meter boven maaiveld

Nabericht: De auteur zal zich zo veel mogelijk inspannen om dit artikel te actualiseren zodra zich wijzigingen voordoen in de rangschikking van ‘hoogste’ objecten van Nederland. Laatste update: 19 september 2010.

37 comments to WAT IS HET HOOGSTE BOUWWERK VAN NEDERLAND?

Heeft u iets te melden over dit bouwwerk?
Voeg hieronder uw commentaar toe!

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>