July 08, 2020
WWW.HOOGBOUW.COM
bevat de 65 hoogste bouwwerken van Nederland!

VOER UW EIGEN TREFWOORD IN OM TE ZOEKEN OP DEZE SITE

ZOEK HOOGBOUW PER GEMEENTE IN NEDERLAND

SKYLINE-INDEX

Voor hoogbouw-enthousiasten en -onderzoekers is het van belang te weten op welke plekken zij hoge concentraties hoogbouw danwel indrukwekkende skylines kunnen aantreffen. Voor deze groepen belangstellenden zou het dus relevant zijn om een index beschikbaar te hebben die aangeeft hoeveel hoogbouw zich op een bepaalde plek bevindt.

Op www.hoogbouw.com wordt daarom de “Skyline-index” geïntroduceerd.

De Skyline-index is een maatstaf die het aantal hoge bouwwerken en de hoogte van die bouwwerken in een getal uitdrukt.

In principe worden bij de berekening van de Skyline-index alle bouwwerken (gebouwen, zendmasten, kerken, enzovoort) betrokken die meer dan een bepaalde hoogte boven het lokale grondniveau (ook wel maaiveld genoemd) uitsteken. Het maakt daarbij niet uit of die bouwwerken vrijstaand zijn of door kabels met de grond zijn verbonden. Van die bouwwerken worden alle hoogtes opgeteld tot één gecombineerde hoogte. De standaard referentie-hoogte die wordt gebruikt in de Nederlandse situatie is 100 meter. Kortom, het normale uitgangspunt in Nederland is dat alle bouwwerken die meer dan 100 meter hoog zijn, worden meegenomen in de berekening van de Skyline-index.

Te voorbeeld: de skyline-index van Eindhoven is 2*100+m(205,80m).

Toelichting: Eindhoven kent 2 bouwwerken die meer dan 100 meter boven het maaiveld uitsteken.
Dat verklaart waarom de skyline-index van Eindhoven begint met de duiding 2*100+m.
Die 2 bouwwerken zijn ‘De Admirant’ (105 meter) en ‘Porthos’ (100,80 meter).
De gezamenlijke hoogte van de deze bouwwerken is 205,80 meter.
Ook dat getal vindt u terug in de skyline-index.

Waarom is de indicatie 2*100+m onderdeel van de Skyline-index en kon niet gewoon worden volstaan met de optelsom van de hoogtes van de bouwwerken? Dat is gedaan omdat anders 2 skylines van volstrekt verschillende aard toch de zelfde Skyline-index zouden kunnen krijgen.

Stelt u zich voor dat in stad A een wolkenkrabber van 550 meter hoogte is gebouwd.
Verder kent deze stad geen hoge bouwwerken.
De gecombineerde hoogte van alle hoge bouwwerken in deze stad is daarmee 550 meter.

In stad B staan 5 bouwwerken van 110 meter hoog.
Verder bevinden zich in stad B geen hoge bouwwerken.
Ook voor deze stad geldt dat de gecombineerde hoogte van alle hoge bouwwerken 550 meter bedraagt.

Wanneer de Skyline-index alleen zou bestaan uit de gecombineerde bouwhoogtes van hoge bouwwerken zouden stad A en B dus dezelfde Skyline-index hebben. Echter, in stad A bevindt zich een bouwwerk waarvan de hoogte thuishoort in de wereldtop, terwijl de hoogte van de bouwwerken in stad B internationaal geen enkele rol van betekenis speelt.

Om die reden begint de Skyline-index met een getal dat het aantal in de berekening meegenomen hoge bouwwerken weergeeft. Op die manier is uit de Skyline-index enigszins de aard van de skyline af te leiden.

38 comments to SKYLINE-INDEX

Heeft u iets te melden over dit bouwwerk?
Voeg hieronder uw commentaar toe!

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>